Off-grid domy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje princip off-grid domů. Zaměřuje se na technologické řešení kvalitního bydlení i bez připojení k inženýrským sítím. Konkrétně seznamuje s vhodnými zdroji energie, možnostmi vytápění a vodním hospodářstvím. Praktická část práce se zabývá energetickým návrhem off-grid domu.
This bachelor thesis describes the principle of off-grid houses. It focuses on technological solutions of high-quality housing even without connection to public utilities. Primarily, it depicts suitable energy sources, heating options and water management. The practical part of thesis deals with the energy design of an off-grid home.
Description
Citation
PLHAL, M. Off-grid domy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
Ing. Petr Kracík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval obsah své bakalářské práce. Student zodpovědel otázky oponenta. Byly položeny tyto doplňující dotazy: Co je to šedá a černá voda a proč je vhodné je u off-grid domu rozdělit. Jaké jsou finanční požadavky takového rozdělení. Existuje v návrhu záložní systém pro elektrické napájení. Jaká je rezerva pro elektrickou spotřebu. Otázky byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO