Tři scénáře simulace globálního chování Internetu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom tejto semestrálnej práce je naštudovať problematiku fungovania Internetu z pohľadu autonómnych systémov, BGP protokolu, tranzitu, peeringu, systému DNS a bezpečnosti. Ďalším cieľom je navrhnúť vhodné scenáre a topológie, súvisiace s naštudovanou problematikou a následne navrhnúť vhodné rišenia týchto scenárov.
Goal of this thesis is to study about Internet from the perspective of autonomous systems, BGP protocol, transit, peering, DNS system and security. Next goal is to design suitable scenarious and topology, related with BGP protocol etc. and then desing suitable solutions.
Description
Citation
ŠIKLÓŠI, M. Tři scénáře simulace globálního chování Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Patrik Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Q1: (Slajd 5) MD5 auth. vysvetlenie - študent problematike rozumel iba z časti Q2: Autentifikácia - študent nevedel Q3: DNS-sec podvrhnutie, použité/nepoužité - nepoužité
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO