Návrh technologie výroby držáku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout technologii výroby držáku. Byl zadán plechový díl držáku sluchátek do lehkého sportovního letadla. První část práce se zabývá přípravou polotovaru dělením materiálu, popisuje metody ohýbání a povrchové úpravy nerezové oceli. V druhé části jsou rozebrány technologické náležitosti součásti, provedeny výpočty pro stanovení rozvinutého tvaru, střižné práce a střižné síly, vypočtena celková spotřeba materiálu, minimální a maximální poloměry ohybu, odpružení, ohybová síla a ohybová práce. Z těchto výpočtů vychází návrh ohýbacího nástroje pro výrobu zadané součásti. Z nákladů na pořízení přípravku je provedeno ekonomické zhodnocení a je stanovena prodejní cena jednoho kusu držáku. V závěrech je celý průběh návrhu technologie výroby držáku shrnut.
The object of this bachelor thesis is to propose manufacturing process of the holder by using technologies of metal processing. The design of the holder of the headset for light sport aircraft is assigned. The first part of this thesis describes preparation of the semi-finished product by the material cutting, bending methods and final surfacing of the part. In the second section there are evaluated technological aspects of the part, made calculations for dimension of the developed shape of the part, cutting force and cutting work, the total material consumption, minimal and maximal radius of the bend, spring-back, bending force and bending work. The bending jig was then designed according to those calculations. Based on the price quotation for the jig acquisition was performed the economical evaluation and was set the sale price of one piece of the headset holder. The process of the design is then briefly summarized in the conclusion.
Description
Citation
TŮMA, V. Návrh technologie výroby držáku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student odprezentoval svou bakalářskou práci a odpověděl na otázky oponenta. Otázky: 1. Jakým způsobem je řešeno umístění polotovaru v nástroji? Jsou použity např. dorazy? 2. Co znamená označení lisu LEN-25C? 3. Jaký je průběh síly u tohoto lisu? 4. Vysvětlete tolerance na výkresu ohybníku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO