Podnikatelský záměr - výroba koberečků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského záměru pro ruční výrobu dekorativních koberečků na přání zákazníka. Teoretická část definuje klíčové aspekty podnikání, které je nutné pro tvorbu plánu znát. Analytická část analyzuje současnou situaci na trhu, analyzuje konkurenci a silné, slabé stránky a možné příležitosti a hrozby podnikání. Práce taktéž předkládá vlastní návrhy řešení, včetně finančního plánu a marketingové strategie.
The bachelor's thesis focuses on the creation of a business plan for the handmade production of decorative rugs customized to customer's wishes. The theoretical part defines the key aspects of business that are necessary to know for creating the plan. The analytical part analyzes the current market situation, analyzes the competition, and the strengths, weaknesses, possible opportunities, and threats of the business. The work also presents its own proposed solutions, including a financial plan and marketing strategy.
Description
Citation
FERFECKÁ, A. Podnikatelský záměr - výroba koberečků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (předseda) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Vondráček Jiří, Ing. (místopředseda) Osička Jakub, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Otavová - Nezdá se Vám marže 60 % vysoká? - částečně odpovězeno Ing. Otavová - Pod jakou právní formou jste se rozhodla vést své podnikání? - částečně odpovězeno Ing. Pěta - Na jakou částku si ceníte volný čas (v reakci na odpověď oponenta)? - částečně odpovězeno Ing. Pěta - Z jakého důvodu hodnotíte návratnost investice statickou metodou, která nezohledňuje časovou hodnotu peněz? - neodpovězeno Ing. Pěta - Jak budou odměňováni influenceři, kteří budou Váš produkt propagovat? - částečně odpovězeno Ing. Osička - Jaká další kritéria by mohla být použita pro výběr úvěru? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO