Simulátor parkovacího domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce byl návrh funkčního simulátoru parkovacího domu. Tento úkol jsem vyřešil postupně, plněním jednotlivých bodů zadání. Jako první jsem zpracoval literární rešerši na téma automatizace parkovacích domů. Tato rešerše obsahuje i principy zakládání vozidel do parkovacích domů. Jako další jsem za pomoci svých znalostí programování PLC automatů navrhnul a naprogramoval simulátor parkovacího domu. Vytvořil jsem systém, jež ve většině ohledů simuluje reálný parkovací dům. Dále jsem navrhnul a naprogramoval řídicí aplikaci, která tento systém ovládá. Hlavním výstupem mé práce je vytvoření stěžejní části řídicí aplikace, kterou lze implementovat i v praxi.
The aim of this thesis was to design a working simulator of a car park. I have completed this task by solving the individual assignment points one by one. I first conducted a literature search on automation of car parks. Among others, the created document also describes the principles of manipulating and placing vehicles in a car park. For the next part, I designed and programmed a simulator of a car park using my knowledge of PLC programming. I created a system, which simulates a real car park in most respects. I also designed and programmed the control aplication which controls this system. The creation of the key part of the driver, which has a real world application as well, is the main output of my thesis.
Description
Citation
VÁŠKO, O. Simulátor parkovacího domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO