Trigenerace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je rešerší pojednávací o kogeneraci a následně trigeneraci. Jsou zde popsány převládající primární jednotky určené k transformaci energie paliva v kogeneračních jednotkách na elektřinu a teplo. Další kapitoly jsou věnovány strojnímu chlazení, absorpčnímu a kompresorovému. V neposlední řadě je zde rozebráno možné akumulování tepla a vliv trigenerace na životní prostředí.
This bachelor thesis is the recherche dealing with cogeneration and trigeneration consecutively. There are described prevailing primary units designated to the transformation of the energy of the fuel in cogeneration units to electricity and heat. The next chapters are dedicated to the absorbing and compression machine cooling. There are also analysed the possibilities of the heat accumulation and the influence of trigeneration on the enviroment.
Description
Citation
HADRABA, J. Trigenerace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO