Rodinný dvojdům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce řeší projekt rodinného dvojdomu ve svažitém terénu. Rodinný dvojdům je umístěn na pozemku parcelního čísla 218/1 a 219 v obci Jezeřany- Maršovice. Stavba má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží částečně pod terénem. Rodinný dvojdům je určen pro dvě čtyřčlenné rodiny. Obvodové zdivo je z betonových tepelně izolačních tvárnic LIVETHERM. Stropy jsou z betonových trámců a vložek BSK KLATOVY tloušťky 250 mm. Střecha rodinného dvojdomu je z části pultová a z části plochá. Vchodové dveře a okna jsou dřevěné EURO HON.
Bachelor thesis project solves a family semidetached house in steep terrain. Family semi-detached house is located on the grounds numbers 218/1 and 219 in the village Jezeřany-Maršovice. The building has two floors and one uderground floor partly below ground. Family semi-detached house is designed for two four-member family. The outer walls are of concrete thermal insulation blocks LIVETHERM. The ceilings are made of concrete beams and cylinders BSK KLATOVY thickness of 250 mm. The roof of a family semidetached house is part of the aisle and partly flat. Entrance doors and windows are wooden EURO HON.
Description
Citation
JANŮ, K. Rodinný dvojdům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO