Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce je zaměřena na oblasti hodnocení a analýzu ekonomických ukazatelů s použitím statistických metod. V průběhu praktické části bude stanoven přehled o predikci vybraných ekonomických ukazatelů pro další roky na základě zpracovaných časových řad a jejich následných vyrovnání vhodnou regresní analýzou.
This thesis is focused on the evaluation and analysis of economic indicators using statistical methods. During the practical part will be provided an overview of selected economic indicators forecast for future years based on the processed time series and their subsequent settlement of an appropriate regression analysis.
Description
Citation
NEUWIRTH, P. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO