Návrh podnikatelského plánu pro pracovní agenturu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro agenturu práce za účelem uskutečnění podnikatelského záměru. Teoretická část obsahuje literární rešerši v oblasti zakládání malých a středních firem a tvorby podnikatelského plánu. Analytická část využívá SLEPT analýzu a metody dotazování k analýze současné situace na poli agenturního zaměstnávání. Praktická část je věnována samotné tvorbě podnikatelského plánu a zhodnocení podnikatelského záměru.
The aim of this bachelor thesis is processing of a business plan proposal for an employment agency in order to implementing a business plan. The theoretical part includes a literature search in the setting up of small and medium-sized businesses and creation of a business plan. The analytical part uses SLEPT analysis and methods of questioning to analyze the current situation in the temporary agency work. The practical part is dedicated to the creation and evaluation of a business plan.
Description
Citation
PIŠKOVÁ, L. Návrh podnikatelského plánu pro pracovní agenturu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
1. Smolíková, PhD. - Projektový plán - podle čeho jste odhadovala časové náročnosti jednotlivých činností? Nulová časová náročnost u založení společnosti a reklamní kampaně - proč? Ganttův diagram - co Vám chybí v jeho znázornění? Nebylo vhodnější zvolit jinou metodu než Ganttův diagram? - zodpovězeno 2. Kříž, PhD. - Podle čeho jste informační systém propojen s mobilní aplikací zařadila do silných stránek? Jak bude tato aplikace zabezpečena, aby byla opravdu silnou stránkou. - zodpovězeno částečně 3. doc.Meluzín - Personální náklady - z čeho jste vycházela u určování částek personálních nákladů? Máte zahrnuty odvody na sociální a zdravotní pojištění? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO