Návrh dalšího rozvoje firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy ABC zabývající se především poskytováním internetového připojení. Základem návrhu je analýza současného stavu firmy a potřeb trhu ve vybrané oblasti Olomouce. První část práce obsahuje shrnutí teoretických poznatků k dané problematice a v praktické části je navržen již samotný rozvoj firmy spočívající v rozvoji optické infrastruktury v navržené části města.
The bachelor's thesis is the development draft of company ABC principally engaged in providing Internet access. The basis of design is to analyze the current state of business and market requirements in the selected area of Olomouc. The first part contains a summary of theoretical findings of the subject and the practical part includes the design of the development of the company itself, based on the development of optical infrastructure in the proposed area.
Description
Citation
SMETKOVÁ, L. Návrh dalšího rozvoje firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Oto Lipovský (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) JUDr. Naděžda Vrbková (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO