Investování volného kapitálu podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vhodné navržení investice pro dočasné uchování volného kapitálu vybraného podniku. Při řešení tohoto problému budu vycházet z makroekonomické analýzy současného stavu finančního trhu v České republice se zaměřením na možná rizika spojená s investiční aktivitou.
The aim of this bachelor thesis suggests a suitable investment for temporary free capital preservation of a chosen company. Macroeconomic analysis of the present state of Czech financial markets are used to solve this problem and the possible risks connected to this investment activity is taken into account.
Description
Citation
FISCHER, K. Investování volného kapitálu podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
otázka vedoucího - odpovězeno prof. Rejnuš: Je Creditas banka? - odpovězeno v plném rozsahu prof. Rejnuš: Kdyby to bylo družstvo, uložil byste do něj peníze? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Luňáček: V makroekonomické části uvádíte predikci HDP a inflace. Proč u těchto predikcí uvádíte, že se jedná o vlastní zpracování? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Luňáček: Využil jste pro predikci matematický model? - odpovězeno v plném rozsahu připomínka doc. Rozmahel: Při predikování vývoje byste měl využívat matematických modelů. připomínka Ing. Skalická: Postrádám souhrn požadavků na investici. Ing. Skalická: Uvažoval jste náklady obětované příležitostí? - odpovězeno částečně Ing. Skalická: Jaký byl požadavek na likviditu? - odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO