Podnikatelský plán - zřízení společnosti podnikající v oblasti internetového marketingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie podniku. Podnikateľský zámer je vypracovaný pre podnik, ktorý ponúka svoje služby v oblasti online marketingu. Na základe vypracovaného plánu môže byť založený podnik, ktorý bude schopný eliminovať nedostatky a riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri založení spoločnosti a v prvých rokoch prevádzky.
This bachelor's thesis focuses on creating a business plan for establishing a company. The business plan has been designed for an enterprise that offers online marketing services. Based on the proposed plan an enterprise might be set up. Such an enterprise will be capable of eliminating potential drawbacks and reducing risks that might occur during the establishment and first years of operation.
Description
Citation
MEDVEĎ, A. Podnikatelský plán - zřízení společnosti podnikající v oblasti internetového marketingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Slezák (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázka oponenta: Jaké jiné dynamické metody hodnocení výnosnosti investic by jste v bakalářské práci mohl ještě využít? - Částečně odpovězeno Ing. Bumberová: Na jaké strategii je postavený podnikatelský plán bakalářské práce? - Neodpovězeno. Růstový potenciál - jak byl vymezen trh a tržní potenciál v práci? - Částečně odpovězeno. Provoz společnosti - jak bude fungovat? - Částečně odpovězeno. V čem je konkurenční výhoda společnosti? - Částečně odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO