Algoritmy řazení v jazyce C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá řadicími algoritmy z pohledu jejich studia. Jejím účelem je poskytnout studentům materiály, které jim mohou pomoci v pochopení těchto algoritmů. Práce se skládá z přepsání části studijní opory předmětu Algoritmy do jazyka C, vytvoření programu pro testování algoritmů z opory a vytvoření animace demonstrující činnost vybraných řadicích algoritmů.
This thesis deals with the sorting algorithms in the context of studying them. The purpose is to provide the students with materials, which can help them with the understanding of these algorithms. The work consists of the rewriting of the study-supporting materials into the C language, the creation of a test program for the appropriate algorithms and the creation of an animation to demonstrate the functionality of the selected algorithms.
Description
Citation
VANĚK, J. Algoritmy řazení v jazyce C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2007-08-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO