Hořáky pro vysokoteplotní průmyslové aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavnou náplňou danej práce je priblíženie rôznych typov horákov a ich súčastí. Dôraz sa kladie najmä na spaľovací proces s obsahom kyslíku viac ako 21 %, v spaľovacom vzduchu. V anglickej terminológii je tento proces označovaný ako „oxygen-enhanced combustion“ (OEC). Práca sa zameriava na jeho charakteristiku, možnosti a vhodnosť jeho použitia. Keďže pri manipulácii s kyslíkom hrozí určité nebezpečenstvo zranenia, práca sa zameriava aj na posúdenie bezpečnosti a rizík s tým spojenými. Vzhľadom na to, že proces spaľovania za podmienok OEC sa výrazne odlišuje od podmienok spaľovania s atmosférickým vzduchom, v práci je vypracovaná aj analýza vplyvu obsahu kyslíka v atmosférickom vzduchu na adiabatickú teplotu plameňa a spotrebu paliva.
The main purpose of the bachelor thesis is the discussion of different types of burners and their components. Emphasis is placed mainly on the combustion process with oxygen content more than 21 % in the combustion air, the so called oxygen-enhanced combustion (OEC). The thesis describes characteristic features, possibilities and appropriateness of its use. Since in handling of oxygen there is a level of risk of injury, the thesis also assesses the safety and risks associated therewith. As the combustion process in terms of OEC is significantly different from the conditions of combustion with the atmospheric air, the thesis analyses the impact of the content of oxygen in atmospheric air on flue gas temperature and fuel consumption.
Description
Citation
NAĎ, M. Hořáky pro vysokoteplotní průmyslové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO