Měření velmi nízkých teplot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá měřením velmi nízké teploty, respektive popisem jednotlivých senzorů teploty, jejich přesností, rozsahem teplot a linearitou přenosu. Věnuje se především problematice využití těchto senzorů v kryoaplikacích. Dále obsahuje blokový diagram navrhnutého měřícího systému s popisem jednotlivých bloků. Obsahuje také vlastní návrh schématu včetně popisu funkce, hodnot součástek a jejich zdůvodnění. V závěru práce je navíc popsána realizace teplotního senzoru včetně metody testování.
This bachelor thesis is focused on low temperature measurement, respectively on temperature sensors classsification, their accuracy, temperature range and linearity. It deals especially in use of these sensors in cryogenic applications. It contains temperature sensor block diagram, including the description of each block. It also contains schematic designs with description of each design’s function, components and the reason why it’s used. Additionally the realization of the temperature sensor is described and it’s testing.
Description
Citation
MRÁZ, D. Měření velmi nízkých teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Mgr. Bernard položil otázku Bude v teplotě -160°C bude pracovat celý přístroj nebo pouze sonda? Doc. Kozumplík položil doplňující otázku Proč by elektronika nemohla fungovat při tak nízkých teplotách? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO