Marketingová strategie společnosti StarkGlass

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii pro firmu StarkGlass. Navržená strategie je zaměřena na tuzemský trh a při jejím sestavování byl zohledněn hlavní obor společnosti StarkGlass, prodej ochrany na displeje mobilních telefonů. Skládá se z několika částí, které podrobněji zkoumají ideální komunikační kanály, sdělení či grafickou podobu marketingových kampaní. Popisuje také cílovou skupinu zákazníků, jejich chování, motivaci a loajalitu.
Bachelor thesis is focused to come up with a marketing strategy for the company StarkGlass. The proposed strategy is focused on the domestic market, selling protection for mobile phone displays. It consists of several parts that dig deeper into the ideal communication channels, communication and graphic design of marketing campaigns. It also describes the target customer group, their behavior, motivation and loyalty.
Description
Citation
BOTEK, A. Marketingová strategie společnosti StarkGlass [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Smolíková: Zadání práce není zcela dodrženo.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO