Marketingová komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu spoločnosti AQQ s. r. o. a analyzuje jej marketingovú situáciu, vrátane nástrojov marketingového a komunikačného mixu, ktorými sa organizácia v súčasnosti snaží upútať pozornosť zákazníka. Na základe vykonaných analýz a výstupu dotazníkového šetrenia sú formulované návrhy, ktorých cieľom je zlepšiť marketingovú komunikáciu spoločnosti.
The bachelor’s thesis focuses on the marketing communication of the company AQQ s. r. o. and analyses marketing situation included marketing and communication mix which the company uses for grab customer attention. According to this analysis and outcome of the questionnaire survey there are formulated suggestions with an aim of improve marketing communication of the company.
Description
Citation
BUGÁROVÁ, D. Marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázky vedoucího: Který z uváděných návrhů považujete za klíčový a proč? odpovězeno Otázky oponenta: Konzultovala jste Vámi navržené návrhy s vedením společnosti? Pokud ano, jak tyto návrhy a jejich případnou následnou realizaci vnímají? Spatřují prípadně v některé oblasti nějaké úskalí? odpovězeno Prof. Ing. Marie Jurová, CSc. Jakým způsobem byste informovala zákazníky (jedná se o elektronický obchod, jaká by byla komunikace se zákazníky)? odpovězeno Ing. Nina Bočková, Ph.D. Jaká je nezbytné tvrzení při Vaší predikci založené na použitém statistickém modelu? odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. V realistické variantě predikujete jaký růst tržeb v procentech? odpovězeno Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc Jak byste postupovala při stanovení účinnosti omezení rizik vyplývajících z rizikové analýzy? odpovězeno Jak nákladná by byla opatření snížení rizik? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO