Akumulátorový blok pro elektrickou sekačku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o konstrukci, ochranných obvodech a životnosti lithium iontové baterie pro elektrickou sekačku. Celý akumulátor je sestavený z Li-ion článku s označením NCR18650A, které jsou zapojeny sérioparalelně. Kvůli sérioparalelně zapojení článku, je zapotřebí jednotlivé články hlídat ochrannými obvody. Hlídání zabraňuje jejich přebití nebo naopak k hlubokému vybití. Na tyto nežádoucí stavy jsou Li-ion články velmi citlivé. V případě že články budou provozovány bez těchto obvodů muže dojít k nenávratnému poškození celého akumulátoru.
This bachelor's thesis deals with the construction, protective circuits and lifespan of lithium ion batteries intended for electric lawn mower. The entire battery is composed of Li-ion cells with designation NCR18650A, which are connected in serial-parallel. Due to the connection of the cells in series, it is necessary to add protective circuit to each cell. Protective circuits prevent overcharging or deep discharging. Li-ion cells are extremely sensitive to overcharging and deep discharging. Absence of protective circuits can lead to irreversible damage of the entire battery pack.
Description
Citation
KALÁB, P. Akumulátorový blok pro elektrickou sekačku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Mgr. Petr Kloc, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval téma Akumulátorový blok pro elektrickou sekačku. Nejdříve komisi seznámil s cíli práce. Představil schématické zapojení baterie a jejího hlídání. Dále hovořil o výrobě DPS. Uvedl také schéma BMS a její 3D model. Ukázal komisi také průběhy napětí a proudu při vybíjení. Závěrem shrnul poznatky a získané výsledky. Na otázky oponenta odpověděl. Na doplňující dotazy komise neodpovídal vždy zcela správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO