Připojitelnost obnovitelných zdrojů do distribučních sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá s připojitelností nových obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy. První část práce se věnuje popisu zpětným vlivům a požadavkům na připojení. Dále je zpracován přehled nejčastěji připojovaných obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy. V rámci praktické části diplomové práce byl vytvořen model reálné sítě vysokého napětí, ve kterém byly evidovány žádosti o připojení. Jedna z žádostí byla důkladně posouzena a byly vyhodnoceny dopady připojené výrobny na síť.
This thesis deals with the topic of hosting capacity of the distribution grids for renewable electricity production. The first part of the thesis focuses on describing the back effects to the distribution network and requests for connection. Furthermore, an overview of the most commonly connected renewable energy sources to the distribution system is provided. In the practical part of the thesis, a model of a real high-voltage network was created, in which connection requests were recorded. One of the requests was thoroughly assessed, and the impacts of the connected generation on the network were evaluated.
Description
Citation
KOUBEK, M. Připojitelnost obnovitelných zdrojů do distribučních sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své diplomové práce. Vedoucí práce hodnotil stupněm C se 76 b. Oponent hodnotil stupněm E s 55 b. S posudky seznámili komisi vedoucí práce prof. Toman a oponent doc. Topolánek. Rozpravu zahájil doc. Topolánek položením otázek oponenta. Student odpověděl na dotazy oponenta s mírnou dopomocí komise. Další dotaz položil prof. Toman na výpočet flikru. Student reagoval uspokojivě. Diskuse proběhla nad diagramy se zalomením gradientu změny napětí v závislosti na účiníku, které student nedokázal vysvětlit.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO