Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Téma bakalářské práce se nazývá zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení, kde sledovaným subjektem je společnost Alca plast, s.r.o. v letech 2015-2018. Práce se skládá ze tří hlavních částí. V teoretické části jsou popsány všechny ukazatele finanční analýzy, které jsou dále využity v části druhé, kde jsou zanalyzovány a výpočty jsou dále porovnány s hodnotami zmíněnými v části předešlé. Třetí část je věnována návrhům na zlepšení v určitých segmentech.
The topic of the bachelor's thesis is called evaluation of the financial situation and suggestions for its improvement, where the monitored subject is company Alca plast, s.r.o. in between the years 2015-2018. The thesis consists of three main parts. All the indicators of the financial analysis are described in the theoretical part, which are then used in the second part, where they are analyzed and the calculations are then compared with the values mentioned in the previous part. Third part is devoted to suggestions for improvement in certain segments.
Description
Citation
KORYČÁNEK, M. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno doc. Novotný: Vysvětelete mi více zmiňovaných 120 mil. Kč postoupených pohledávek? - odpovězeno Ing. Milichovský: V případě sankce uvádíte úrokovou sazba 8,25%, proč jste zvolil tuto výši? - odpovězeno s výhradami Jakou má daná firma základní dobu splatnosti faktur? - odpovězeno Uvádíte návrh expanze rozšíření na západní země. Jak jste definoval pojem "západní země"? - odpovězeno s výhradami Ing. Pěta: Stanovil jste úrokovou sazbu sankce 8,25%. Víte, jaká je maximální sazba dle zákona? - částečně odpovězeno Jaká je zisková marže dané firmy? - neodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO