Matematický popis dynamického výměníku tepla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dynamického tepelného výměníku se zanedbáním vlivu polohy. Problém je popsán systémem obyčejných diferenciálních rovnic. V souvislosti s tím obsahuje nezbytný teoretický základ obyčejných diferenciálních rovnic a termomechaniky, rešerši řešitelnosti obyčejných diferenciálních rovnic a přehled typů tepelných výměníků dle různých hledisek.
This bachelor's thesis deals with an analysis of a dynamic heat exchanger, with neglect to position, described by the system of ordinary differential equations. It includes necessarily theoretical basis of ordinary differential eqations and thermomechanics, a study of ordinary differential eqations' solution existence, overview of types of heat exchangers according to various aspects.
Description
Citation
HVOŽĎA, J. Matematický popis dynamického výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma Matematický popis dynamického výměníku tepla. Následně odpovídal na všechny otázky oponenta a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO