Laboratorní přípravek pro studium oscilátorů s postupně posouvanou fází

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V tejto práci sa venujem návrhu laboratórneho prípravku pre štúdium oscilátorov s postupne posúvanou fázou. V prvej časti práce sa nachádza teoretický rozbor danej problematiky. Laboratórny prípravok bude obsahovať dva typy zapojenia oscilátoru. Jedno zapojenie bude využívať operačný zosilňovač, ako zosilňovací prvok, spolu so spätnou väzbou tvorenou pasívnymi RC články. Ďalšie zapojenie bude z pozostávať z transkonduktorov. Pomocou nich bude tvorená spätná väzba a tiež invertujúci zosilňovač. V druhej časti sa venujem samotnému návrhu prípravku. Návrh zahŕňa konštrukčnú časť prípravku, výpočet potrebných parametrov súčiastok pre vznik oscilácií, simulácie jednotlivých zapojení s analýzou THD a analýzou výrobných rozptylov. Práca bude tiež zahŕňať návrh samostatného bloku fázovacieho článku. Výsledky simulácií budú overené experimentálne, na doske plošného spoja. V poslednej časti sa venujem zhodnoteniu teoretických, simulačných a praktických výsledkov a ich vzájomnému porovnaniu.
This thesis focuses on designing a laboratory preparation for the study of phase-shift oscillators. The first part of the thesis comprises a theoretical discussion regarding the given problem. The laboratory preparation will include two types of oscillator circuits. An operational amplifier will be used as the amplifying element together with an RC feedback loop in one type of circuit whilst the other type will consist of operational transconductance amplifier employed as inverting amplifiers and generating feedback. The second part of the thesis includes the actual design of the preparation. The design process covers construction stage of the preparation, calculation of the component parameters necessary for oscillation to occur, simulations of the individual circuits along with THD analysis as well as with analysis of manufacturing variances. The second part of the thesis also contains the design of a separate block of all-pass filter. The simulation results will be verified experimentally, on a printed circuit board. In the last part of the thesis, I will evaluate and intercompare the theoretical, simulation and practical results.
Description
Citation
HUDEC, M. Laboratorní přípravek pro studium oscilátorů s postupně posouvanou fází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: Ing. Kamil Pítra Ph.D.: Dotaz na využití zastaralých obvodů? Student odpovídá, že jde o domluvu s vedoucím. doc. Ing. Tomáš Frýza Ph.D.: Dotaz na chybějící části práce? Student přiznává chybějící zadání pro laboratorní úlohu a nevhodnou formální stránku a pozdní zaslání textu ke kontrole vedoucímu. Co je OTA a jak se liší od operačního zesilovače? Student odpovídá a částečně vysvětluje rozdíl. Jak je možné, že výsledky jsou špatné? Student si není jist správným nastavením obvodů.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO