Transformace kódů aplikovaná pro dekompilaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca popisuje proces a jednotlivé časti dekompilácie. Dekompilácia je opačný proces ku kompilácii. Jej úlohou je transformácia vstupného programu, obyčajne v strojovom kóde, do funkčne ekvivalentnej podoby vo vyššom programovacom jazyku. Práca popisuje jednotlivé fázy dekompilácie: disasembler, generátor vnútornej reprezentácie programu, analýza základných blokov, optimalizácia, analýza dátových a riadiacich tokov a generovanie výsledného kódu.
This thesis discusses the decompilation process and its phases. Decompilation is the reverse process of compilation. Its goal is to transform input program, usually in machine code, into functionally equivalent form in some high level language. The thesis describes disassembling, intermediate code generation, basic block analysis, optimization, data flow analysis, code flow analysis and output code generation.
Description
Citation
ŠOMLO, I. Transformace kódů aplikovaná pro dekompilaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2007-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO