Implementace úloh z oblasti zpracování signálů pro podporu výuky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce řeší Fourierovy řady, fázorový diagram, převzorkování signálu a amplitudovou modulaci. Všechny tyto problematiky jsou analyzovány v teoretické části práce. Jsou zde odvozeny všechny tři tvary Fouriery řady, popsáno vzorkování signálu, decimace a interpolace. Dále práce řeší modulaci signálu a blíže se zabývá amplitudovou modulací harmonického i neharmonického signálu. V praktické části práce je ukázka výpočtu Fourierovy řady pro konkrétní signál, ukázka převzorkování signálu a ukázka amplitudové modulace harmonického a neharmonického signálu. Cílem praktické části je vytvořit programy zaměřené na tyto oblasti. Programy mají být interaktivní a jejich účelem je demonstrovat danou problematiku studentům.
This thesis is focused on Fourier series, phasor diagram, signal resampling and amplitude modulation. All of there problems are analyzed in theoretical part of thesis. Here are derived all three form of Fourier series, described signal sampling, decimation and interpolation. Next thesis is focused on signal modulation and closer deal with amplitude modulation of harmonic and inharmonic signal. In practical part is example of calculation of Fourier siries for a specific signal, example of signal resampling and example of amplitude modulation for harmonic and inharmonic signal. Objective of practical part is creates programs focused on these problems. Programs should be interactive and their purpose is demonstrate the problem to students.
Description
Citation
ŠEVČÍK, Z. Implementace úloh z oblasti zpracování signálů pro podporu výuky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) MgA. Lukáš Nábělek (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Jakým způsobem byla vypočítáno spektrum v appletu? - Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO