Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzické osoby. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétního podnikatele, kterému je daň z příjmů optimalizována pomocí uplatňování různých druhů výdajů, způsobu odpisování i paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem. Je navrhnuto několik variant zdanění, přičemž je brán ohled i na výši sociálního a zdravotního pojištění. Varianty jsou pak srovnávány a je vybrána taková, která podnikateli zajistí co nejvyšší čistý příjem.
This thesis deals with optimization of personal income tax. Theoretical knowledge is applied to the particular entrepreneur, which income tax is optimized by applying different types of expenses, method of depreciation and lump expenses on transport by road motor vehicle. It proposed a certain number of variants of taxation, bearing in there are taken into account the amount of social and health insurance. Then are variants compared and is selected such that, which to the entrepreneur ensure the highest net income.
Description
Citation
SKOPALÍKOVÁ, M. Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
otázky vedoucího práce: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO