Vybrané kvantitativní metody a jejich užití ve finanční analýze obchodního řetězce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení výsledků finanční analýzy a jejich interpretaci pro posouzení finančního zdraví obchodní společnosti. Finanční analýza je provedena pomocí poměrových ukazatelů, jejich časových řad, regresních modelů vybraných ukazatelů pro identifikaci časového vývoje. Pro aplikaci vybraných kvantitativních metod byl zvolen matematický software Maple a software MS Excel. Výsledná interpretace výsledků finanční analýzy slouží k návrhům pro možné zlepšení finanční situace analyzované společnosti.
The bachelor’s thesis focuses on the evaluation of the results of the financial analysis and it’s interpretation for assessing the financial health of the company. The financial analysis is performed using ratio indicators, their time series, regression models of selected indicators for time development identification. Maple mathematical software and MS Excel software were selected to apply the selected quantitative methods. The resulting interpretation of the results of the financial analysis serves as a suggestion for possible improvement of the financial situation of the analyzed company.
Description
Citation
REČKA, O. Vybrané kvantitativní metody a jejich užití ve finanční analýze obchodního řetězce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno inženýrka Folprechtová - Podle čeho jste vybíral společnosti, se kterými jste vybraný subjekt srovnával? - odpovězeno inženýrka Folprechtová - V souvislosti s agenturními zaměstnanci, rostly náklady na služby nebo mzdové náklady? - odpovězeno magistra Michalíková - Proč analyzujete tak krátkou časovou řadu, neměl jste dostupná data nebo kde spočíval problém? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO