Návrh podnikatelského plánu pro založení firmy v oblasti výroby obytných buněk aditivním betonovým tiskem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru v oblasti výroby obytných kontejnerů metodou betonového aditivního tisku. Konkrétně se zabývá možnostmi realizace podnikaní s využitím této nové, zatím ne příliš rozšířené technologie v oblasti stavebnictví. Zkoumá a vyhodnocuje vhodnost návrhu jak z hlediska tržních tak finančních podmínek.
Object of the bachelor thesis is creating the bussines plan in the field of manufacturing kiosks and containers, that are created by additive concrete printing. It investigates the possibility of doing business by this new technology. It evaluates suitability of business plan of the point of view financial and market conditions
Description
Citation
ZBOŽÍNEK, Š. Návrh podnikatelského plánu pro založení firmy v oblasti výroby obytných buněk aditivním betonovým tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
otázky vedoucího práce: zodpovězeno. otázky oponenta: zodpovězeno. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA: Je vaše práce o nové technologii? Je vaše práce o nové technologii či o buňkách? Zodpovězeno. doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.: Betónový tisk - ako ste přišel na tento pojem? Zodpovězeno. Ing. František Milichovský, Ph.D.: Z čeho by byla společnost financovaná? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO