Reakční syntéza objemových intermetalických materiálů na bázi systému Fe-Al

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá aluminidy železa. V literární studii jsou rozebrány nejznámější a nejpoužívanější intermetalické materiály, difúze a další možné technologie výroby. V experimentální části bylo použito nástřiku, který byl vyroben metodou cold spray. V této práci jsou rozebrány změny mikrostruktury v závislosti na teplotě žíhání. Práce obsahuje fotografie mikrostruktury a výsledky analýz z elektronového mikroskopu a z měření mikrotvrdosti.
Bachelor’s thesis deals with iron aluminides. In literature analysis are the best known and the most widely used intermetallics materials, diffusion and other possible processing technologies of intermetallic materials. In experimental part was used sprayed coating. This sprayed coating was produced by cold gas-dynamic spray. In this thesis were analysed changes in microstructure of iron aluminides depending on annealing temperature. This thesis contains photographs of microstructure and analyses from electron microscopy and measurement of microhardness.
Description
Citation
DYČKOVÁ, L. Reakční syntéza objemových intermetalických materiálů na bázi systému Fe-Al [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO