Kompresory v chladících okruzích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování rešerše kompresorů v chladicích okruzích. V práci jsou popsány funkce jednotlivých typů kompresorů a vyjmenovány hlavní výhody a nevýhody. Tato fakta jsou dále implementována ve vzájemném porovnání a zhodnocení účinnosti kompresorů.
The bachelor work focuses on carrying out a search of compressors in cooling circuits. This work describes the functions of individual types of the compressors and main advantages and disadvantages are listed there. These facts are then implemented in a mutual comparison and evaluation of efficiency of the compressors.
Description
Citation
ŘEHÁNEK, M. Kompresory v chladících okruzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student zodpověděl všechny otázky oponenta. Doc. Štětina vznesl připomínky k formálním nedostatkům. Doc. Jaroš vznesl kritickou připomínku k závěru práce a formálním nedostatkům. Doc. Jaroš se dotázal na terminologii v případě spirálového/šnekového kompresoru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO