Nabídka a propagace tachografického měření plavců

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá nabídkou testování sportovců. Cílem bakalářské práce je na základě teoretických poznatků, provedených analýz a vlastního průzkumu stanovit a navrhnout soubor opatření vedoucí k vytvoření marketingové strategie služby konkrétního podnikatelského subjektu.
The Bachelor’s thesis deals with the proposal of marketing strategy of static measuring of powers and kinetic measuring of speed of athletes. Based on theoretical knowledge and analysis of contemporary conditions an marketing research, proposal of marketing of services strategy is developed.
Description
Citation
KOMÁREK, R. Nabídka a propagace tachografického měření plavců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce: Nebyly položeny Otázky oponenta práce: Zodpovězeny Ostatní otázky: Ing. Helena Hanušová, CSc.,: Proč se domníváte, že někdo bude psát článek do blogu zadarmo? Částečně zodpovězeno Doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA: Jak je možné, že náklady na direct mail jsou nulové? Částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO