Marketingový výzkum

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je marketingový výzkum spokojenosti zákazníků výdejny s pánskou módou Wayfarer v Brně. Nejdříve jsou v práci uvedeny cíle, kterých má být v práci dosaženo a použité metody k jejich naplnění. Další část definuje teoretická východiska práce. Praktická část práce se zaměřuje na současnou situaci internetového obchodu Wayfarer a výdejny. Pro naplnění cílů práce jsou využity analýzy a vlastní průzkum ve formě dotazníkového šetření. V závěru práce jsou na základě získaných dat navrhnuta opatření pro zlepšení spokojenosti zákazníků s výdejnou.
This bachelor thesis focuses on the marketing research of Wayfarer (men’s fashion shop) customers’ contentment. There are described goals of the thesis same as the methods for their accomplishment at the beginning of the paper. Following chapter defines the theoretical bases. The experimental part deals with the current situation of Wayfarer e-shop and delivery point. The goals are fulfilled with the meaning of analysis and personal research utilizing questionnaire form. Arrangements for customers’ contentment improvement with the delivery point service are presented based on the obtained experimental results.
Description
Citation
MĚŠŤANOVÁ, N. Marketingový výzkum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Slezák (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázka oponenta: Konzultovala jste Vámi navržené návrhy s vedením společnosti? Pokud ano, jak tyto návrhy a jejich případnou následnou realizaci vnímají? Spatřují případně v některé oblasti nějaké úskalí? Ing. Bumberová: Jaká byla procentuální návratnost? Proč byly zpracovány strategické analýzy? Ekologický dopad vysvětlit. - Částečně odpovězeno Ing. Luňáček: Upřesněte věkovou strukturu zákazníků. - Částečně odpovězeno Ing. Slezák: Návaznost na ZOOT?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO