Zabezpečení dat na operačních systémech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřena na srovnání možností zabezpečení dat na vybraných desktopových operačních systémech. Dále na autentizaci uživatelů v systému a poskytované kryptografické API pro vývojáře. Součástí práce je i návrh a realizace aplikace pro spolehlivé uložení dat prostřednictvím selektivního šifrování databáze.
The bachelor thesis is focused on comparing data security options on various desktop operating systems, user authetication and provided cryptography API for developers. The thesis includes a design and realization of an application for secure data storage by using the selective database encryption.
Description
Citation
KONEČNÝ, J. Zabezpečení dat na operačních systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Vysvětlete způsob generování hlavního šifrovacího klíče z kap. 5.1, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost uložení klíčů na přenosném disku (kopírování tokenu/zkopírování certifikátu)? Jakým způsobem jsou derivovány klíče pro šifrování a autentizaci v navržené aplikaci? Z jakého důvodu nelze předpokládat využití homomorfních vlastností systému u čísel větších než 60 b, viz tvrzení na str. 32. Proč si myslíte, že délka buněk nemá vliv čas zpracování?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO