Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TISK CENTRUM s.r.o. za období 2017-2021 a následně vymezuje návrhy na zlepšení její finanční situace. Práce je rozčleněna na tři části. První část je část teoretická, v níž jsou důkladně popsány základní pojmy a vybrané ukazatele. Druhá část je zaměřena na praktickou část, v níž jsou teoretické poznatky využity k sestavení finanční analýzy společnosti. Závěrečná část obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace vybrané společnosti.
The bachelor's thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company TISK CENTRUM s.r.o. for the period of 2017-2021 and subsequently outlines proposals for improving its financial situation. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical and thoroughly describes basic concepts and selected indicators. The second part focuses on the practical aspect where theoretical knowledge is used to compile a financial analysis of the company. The final part contains proposals for improving the financial situation of the selected company.
Description
Citation
COUFALOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Pavláková-Dočekalová: Může společnost čerpat dotace na výzkum a vývoj? Toto odvětví prochází digitalizací. Jak se tento trend odráží na vaší firmě? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO