Marketingový mix podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový mix společnosti SwissCentrum software, s. r. o. Teoretická část popisuje pojmy marketing, marketingové prostředí, marketingový mix a SWOT analýzu. Analytická část hodnotí marketingový mix společnosti a jsou provedeny analýzy – SLEPT analýza, Porterova analýza a SWOT analýza. Poslední, návrhová část obsahuje návrhy na zlepšení marketingového mixu.
Bachelor´s thesis focuses on marketing mix of SwissCentrum software, s. r. o. The theoretical part of this thesis describes the following terms - marketing, marketing environment, marketing mix and SWOT analysis. The analytical part of the thesis evaluates marketing mix of company and SLEPT analysis, Porter analysis and SWOT analysis are used there. The last, project part, contains suggestions for improving marketing mix.
Description
Citation
VYROUBALOVÁ, K. Marketingový mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Hornungová: Nemáte strach při zveřejnění kalkulačky, že tyto informace nezneužije konkurence? - odpovězeno doc. Brychta: Vámi zkoumaný podnik je IT podnik. Proč si podnik nevytvoří webové stránky vlastními silami? - odpovězeno doc. Brychta: Nezvažovala společnost, že by využila studenta pro vytvoření webové stránky? - odpovězeno Ing. Chlebovský: Na základě čeho jste dospěla k názoru, že stránky společnosti je třeba přepracovat? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO