Využití nástrojů projektového managementu pro zavedení nového produktu na trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce pojednává o implementaci nového produktu na trh za využití nástrojů projektového managementu a marketingové strategie. Pro správné zajištění všech fází projektu byla zpracována řada analýz, které poslouží k posouzení proveditelnosti a k efektivní přípravě projektu tak, aby mohl být reálně využit v praxi. Veškeré postupy se opíraly o teoretické poznatky k zajištění vysoké úrovně projektu odpovídající standardům společnosti, pro kterou je návrh zpracován.
The thesis of this diploma deals with the implementation of a new product to the market by using project management tools and marketing strategy. To make ensure that all phases of the project have been assembled a series of analyses have been considered, which will serve as assessments of realization and effective preparation of the project so it can be put to a real use. All procedures have been based on a theoretical knowledge to ensure highly successful project standards of the company that the proposal is being prepared for.
Description
Citation
DOLEŽAL, M. Využití nástrojů projektového managementu pro zavedení nového produktu na trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doc. Škapa - Jak budete vybírat výsledné řešení mezi alterantivními variantami, která kritéria použijete, jaká mají jednotlivá kritéria váhu? - odpovězeno Ing. Klčová - Jak přimějete lékaře, aby používali navrhovanou aplikaci? Kdo bude aplikaci používat, jak ji rozšíříte? Co si představujete na Facebooku pod počtem konverzí? Co jsou POS materiály - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO