Návrh a realizace online monitoringu aquaponické farmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace online monitorovacího systému aquaponické farmy. Systém bude schopen měřit teplotu vody v nádržích, teplotu a vlhkost vzduchu, pH vody v nádržích a úroveň vodní hladiny v nádržích. Všechna naměřená data budou přístupná online odkudkoli. Systém bude také schopen ovládat ventilátor a vodní čerpadla.
The aim of this bachelor thesis is the design and implementation of an online monitoring system for an aquaponic farm. The system will be able to measure water temperature in tanks, air temperature and humidity, pH of water and water level in tanks. All measured data will be accessible online. The system will also be able to control a fan and water pumps.
Description
Citation
MIKUŠ, T. Návrh a realizace online monitoringu aquaponické farmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou bakalářskou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k bakalářské práci, při které byly položeny následující dotazy: Aplikoval jste projekt na reálné farmě? Kdo je světovým lídrem v aquaponii? Jaký druh ryb používáte? Jakou teplotu má voda? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO