Návrh ekonomického informačního systému pro vedení účetnictví v podniku AIRCONDITION.CZ, s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou ekonomických informačních systémů používaných pro vedení účetnictví. Akcent je zaměřen na analýzu stávajícího ekonomického informačního systému používaného v podniku AIRCONDITION.CZ, s.r.o. K provedení analýzy je použito dotazníkové šetření doplněné osobními rozhovory, vše realizované za účelem identifikace kladů, záporů i požadavků kladených na účetní ekonomický informační systém. Na základě získaných výsledků provedené analýzy je navrženo optimální řešení zlepšení stávajícího stavu.
Main issue of this thesis deals with economic information systems used for accounting. It is aimed to analyse current economic information system used in AIRCONDITION.CZ, s.r.o. There was used a survey combined with interviews to analyse strengths, weaknesses and demands of accounting information system. There are suggested optimal solutions for current situation based on this analysis.
Description
Citation
POSPÍŠILOVÁ, Š. Návrh ekonomického informačního systému pro vedení účetnictví v podniku AIRCONDITION.CZ, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO