Webový proxy server

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce čtenáře seznámí s internetem a jeho historií, tvorbou webových stránek, principem proxy serverů a se souvisejícími protokoly TPC/IP a HTTP. Hlavním cílem této práce je návrh a následná implementace systému - webového proxy serveru, zaměřeného na optimalizaci webových stránek z hlediska redukce jejich velikosti, s možností individuálního nastavení parametrů optimalizace.
The Bachelor's thesis makes reader acquainted with the Internet and its history, creation of Web pages, the principle of proxy servers and related TCP/IP and HTTP protocols. The main goal is a design and follow-up implementation of the system - the Web proxy server that focuses on optimalization of Web pages as regards their size reduction with the posibility of setting individual optimalization parameters.
Description
Citation
KUNČAR, J. Webový proxy server [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C) . Otázky u obhajoby: Proxy server využívá programy z balíku ImageMagick pro konverzi obrázků. Je takové použití z pohledu výkonnosti vhodné a šlo by nějak optimalizovat? K jakému problému došlo při přístupu na stránky a články na serveru idnes.cz?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO