Synchronizace dokumentů uložených na 3 a více počítačích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce pojednává o návrhu a implementaci aplikace pro sdílení souborů mezi více počítači za pomoci externího disku. Aplikaci je možné provozovat jak na systému GNU/Linux, tak na systému MS Windows. V prostředí systému Windows aplikace provádí synchronizace v pravidelných intervalech. V případě běhu v systému GNU/Linux nabízí navíc možnost hlídat stav souborů a ihned po každé změně soubor automaticky synchronizovat. Celý systém hlídá a ošetřuje veškeré možné kolizní stavy souborů.
This document descripes the design and implementation of application for file sharing between multiple computers using an external drive. Application can be run on GNU/Linux and MS Windows. In Windows application performs synchronization at regular intervals. Under GNU/Linux offers extra choice to watch the status of files and immediately synchronize file after change. The whole system monitors and cares for all possible collision states of files that can arise.
Description
Citation
NYKRÝN, L. Synchronizace dokumentů uložených na 3 a více počítačích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře (B). Otázky u obhajoby: Jaký je rozdíl proti SVN?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO