Návrh rekonstrukce horkovodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce řeší problematiku soustav zásobování teplem dále pouze SZT. Především je zaměřena na poruchy, které se běžně objevují při provozování těchto tepelných sítí. V úvodních kapitolách jsou zpracovány obecné informace o soustavě zásobování teplem, distribuci tepla a prvcích vyskytujících se v této soustavě. Následující kapitoly obsahují základní popis materiálů využívaných v SZT a jejich stručný popis. Poté se dostáváme ke kapitolám, které jsou již zaměřené na poruchy v SZT, navrhování a samotnou montáž. Na tyto kapitoly navazuje příkladová studie. Vytvořená studie umožňuje si vytvořit představu, jakým způsobem by mohla rekonstrukce probíhat a přiložené časové harmonogramy jaký časový úsek bude pro realizaci potřeba.
The bachelor thesis deals with hot water recirculation systems. It is mainly focused on the malfunctions that appear in the system. Firstly, the text elaborates general information about hot water recirculation systems, hot water distribution and its parts. The next part of the thesis describes materials used in hot water recirculation systems. Then the text deals with the malfunctions of hot water recirculation systems, design and assembly of the pipes. These chapters are followed by the case study. The case study helps to imagine the way of possible future reconstruction. The time schedule of the realization was attached to the bachelor thesis.
Description
Citation
LŽIČAŘ, J. Návrh rekonstrukce horkovodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO