Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASV, v. d., za období 2012–2017. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy a teoretická východiska. Analytická část je zaměřena na základní informace o podniku a aplikace vybraných metod. V poslední části jsou představeny návrhy sloužící k budoucímu zlepšení.
This bachelor thesis deals with an evaluation of the financial situation of ASV, v. d., within the period 2012–2017. The thesis is divided into three parts, theoretical, analytical and a part with proposals. The theoretical part describes methods of financial analysis and theoretical solutions. The analytical part focuses on basic business information and numerical examples of individual indicators. In the last part, the proposals for the future improvements are presented.
Description
Citation
CINK, L. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: Ing. Lucie Folprechtová: Pokud nenajdete požadované informace ve veřejném rejstříku, jak budete dále postupovat? Odpovězeno. Mgr. Helena Musilová: Uvažoval jste o ztrátě výhody splátek u splátkového kalendáře? Odpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, PhD.: V práci navrhujete pronájem majetku, o jaký majetek se jedná? Komu navrhujete tento majetek pronajmout? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO