Návrh podpůrné aplikace pro kontrolní hlášení DPH v podniku pomocí VBA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro vyplnění elektronických formulářů kontrolního hlášení DPH ve společnosti Poclain Hydraulics, s.r.o. v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka VBA. Výsledek aplikace přinese firmě snadnější a rychlejší proces odevzdání těchto formulářů na portál finanční správy.
The bachelor thesis is focused on design of application for filling in electronic forms for VAT control statement in company Poclain Hydraulics, s.r.o. in program Microsoft Excel using VBA. The result of application will bring company faster and easier process of sending these forms to a portal of financial management.
Description
Citation
ŘEZÁČ, V. Návrh podpůrné aplikace pro kontrolní hlášení DPH v podniku pomocí VBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
otázka oponenta: zodpovězeno Ing. Štepník: Aký ekonomický softvér používa firma? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO