Úloha lidí v systému managementu kvality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá rolí lidského faktoru v systému managementu kvality. Nejprve je zde nastíněna základní problematika oboru, společně se stručným popisem historického vývoje. Následuje rozbor oblastí managementu, ve kterých má úloha lidí nejvýraznější dopad na kvalitu. Ze závěrů uvedených v práci jasně vyplývá závažnost personálního pojetí managementu.
This thesis deals with the role of the human factor in the quality management system. First, there is outlined the basic issue of the field, together with a brief description of historical development. Following is analysis of the areas of management, in which has the role of the people most significant impact on quality. The conclusions of the thesis clearly shows the seriousness of personnel management concepts.
Description
Citation
BÖHM, L. Úloha lidí v systému managementu kvality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO