Rotační upínací prvky nářadí využívané u obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Studie je zaměřena na orientaci v rozsáhlé nabídce upínacích nástrojů od zahraničních i tuzemských firem a jejich použití. Uvedení konkrétních sestav pro dané operace a stroj. Zhodnocení mezi jednotlivými sestavami nástrojů i po ekonomické stránce.
The study is focused on the orientation of the huge offer of clamping tools from foreign and domestic companies and their use. A description of specific assemblies for the respective operation and the machine. An evaluation of individual tool assemblies also in economic terms.
Description
Citation
PLÍŠEK, T. Rotační upínací prvky nářadí využívané u obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. Proč byly jako kritéria pro hodnocení sestavy zvoleny délka a hmotnost sestavy? Na jakém principu pracuje tlumič kmitů v upínači? Tvar spojovacího uzlu upínače Capto a jeho funkce. Držáky pro mechanickou deformaci fy Schunk. Proč nelze s tepelným upínačem pro nástroj z RO upnout nástroj z SK? Je nutné vysokootáčkové upínače vyvažovat? Označení vyvážení... Co je nutné provést se sestavou upínačů před vložením na stroj? Jaké krouticí momenty upínače mohou přenést? Lze nějak ověřit hodnotu Mk? Bližší specifikace parametrů pro výběr sestav pro konkrétní stroj. Např. jaké netechnické parametry?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO