Návrh řídicí jednotky pro robotické vozidlo Car4

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nové řídicí jednotky pro experimentální vozidlo CAR4. V první části práci jsou popsány základní komunikační protokoly a algoritmy kontrolních součtů, které se u komunikace používají. V druhé části práce je navrženo elektronické schéma řídicí jednotky, navržena deska plošných spojů a optimalizován program. Je zde také vytvořena komunikace mezi řídicí deskou a počítačem a regulace otáček stejnosměrného motoru.
This bachelor thesis deals with creation of new control unit for experimental vehicle CAR4. In the first part there are described basic communication protocols and checksum algorithms. In the second part of the work, the electronic diagram of the new control unit and the printed circuit board are designed and control algorithm is optimized. Also there is established communication between control unit and computer and creation of DC motor speed regulation.
Description
Citation
ŠŮSTEK, J. Návrh řídicí jednotky pro robotické vozidlo Car4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete blíže okomentovat využití funkce Dec2ASCII? Jakým způsobem byly určeny konstanty PI regulátoru? Co je podstata vozidla Car4 a proč byla vytvářena nová řídicí jednotka? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO