Výběr a implementace informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro firmu VELBATES s.r.o. Budu posuzovat požadavky na IS abych, ho mohl dobře aplikovat do provozu. Bakalářská práce se zaměřuje na kompletní analýzu, návrhové zobrazení a přidělení vhodného nového informačního systému do chodu firmy. Obsahuje návrh, který přispívá ke zlepšení, rychlejšímu a přehlednějšímu chodu systému.
This bachelor thesis deals with the design and implementation of an information system for the company VELBATES s.r.o. I will assess the requirements for the IS to be able to apply it well. The bachelor thesis focuses on the complete analysis, design and assignment of a suitable new information system to the company. It contains a design that helps improve, faster, and more transparently run the system.
Description
Citation
ANÝŽ, L. Výběr a implementace informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
otázka vedoucí - odpovězeno otázka oponent - odpovězeno Ing. Schüller - Určoval jste prioritu jednotlivých bodů ze SWOT analýzy? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO