Analýza ekonomických ukazovateľov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a jej potenciálnych klientov pomocou štatistických metód

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zameriava na analýzu ekonomických ukazovateľov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky pomocou štatistických metód a na tvorbu informatického zázemia pre výpočet ekonomických ukazovateľov potenciálnych klientov banky, ako prostriedok posúdenia rizika poskytnutia bankového produktu.
This bachelor’s thesis focuses on the analysis of economic indicators of the Export-import bank of the Slovak republic using statistical methods and on creating the software resources for the economic indicators calculation as a tool for the estimation of risks of providing the bank’s product to the customer.
Description
Citation
BOHUMEL, M. Analýza ekonomických ukazovateľov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a jej potenciálnych klientov pomocou štatistických metód [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO