Zdaňování příjmů u studentů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zdaňování příjmů u studentů. První část zahrnuje teoretická východiska a vymezuje konstrukční prvky daně z příjmu fyzických osob v České republice a pravidla pro sociální a zdravotní pojištění. Druhá část obsahuje výhody a nevýhody jednotlivých pracovněprávních vztahů a výkony ekonomické činnosti osoby samostatně výdělečně činné. V poslední části je komplexní modelový příklad, který poukazuje na možnosti daňové optimalizace, které mají poplatníci k dispozici.
The bachelor's thesis focuses on taxation of students incomes. The first part includes theoretical starting points and defines the structural elements of personal income tax in the Czech Republic and the rules for social and health insurance premiums. The second part contains the pros and cons of particular employment relationships and the performance of the economic activity of a self-employed person. In the last part, there is a complex model example that points out the possibilities of tax optimalization that are available to taxpayers.
Description
Citation
HROMÁDKOVÁ, A. Zdaňování příjmů u studentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Vítězslav Irein (místopředseda) Ing. Petr Mikulica (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Ing. Irein - Vysvětlete tvrzení z Vaší práce - "Výhoda skutečných výdajů je, že jsou často vysoké." - zodpovězeno s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO