Řízení komunikace po sběrnici USB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce Komunikace po sběrnici USB je realizace hardwaru a softwaru pro mikrokontrolér C8051F120 umožňující záznam dat na paměťové médium flash disk. Zahrnuje studium sběrnice USB, potřebných přenosových protokolů a souborového systému. Také se zabývá hostitelskými řadiči USB a obvodem MAX3421E firmy Maxim vybraným pro vývoj diplomové práce. Je požadována schopnost vytvářet adresáře a soubory včetně záznamu data vytvoření, čtení a záznam dat do souborů v souborovém systému FAT16.
The aim of Master’s thesis Control of the communication on the USB is realization hardware and software designed for microcontroller C8051F120 what is enabling recording of data on memory medium Flash drive. It includes study of USB, transfer protocols, which are needed and file system. The thesis deals about host type USB controllers and about USB controller MAX3421E fy Maxim, which has been choosen for development of software. It is required ability to create directories and files including recording data to file and ability of reading data from files in the file system FAT16.
Description
Citation
HLAVICA, Z. Řízení komunikace po sběrnici USB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student referuje o své diplomové práci a seznamuje komisi s dosaženými výsledky. Čtou se posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student odpovídá na dotazy oponenta. Probíhá rozprava o diplomové práci. Student reaguje na otázky a připomínky členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO