Solární systém pro ohřev TUV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a návrhem solárního systému pro ohřev TUV. Seznamuje nás jakým způsobem se dá využívat slunce na výrobu tepelné energie pomocí solárních kolektorů. Pro ohřev vody je navržen solární bivalentní systém s přímým napojením na elektrický akumulační ohřívač, který doplňuje solární systém v zimním období a období kdy na kolektory nedopadá mnoho sluneční energie. Další část se věnuje výpočtovým návrhem daného systému, ke kterému patří ekonomická analýza zaměřená na stanovení návratnosti investic.
This bachelor’s thesis deals with questions and proposal for a solar heating system for TUV. Thesis saying how we can use the sun to produce thermal energy when we using solar collectors. The hot water is designed bivalent solar system with a direct connection to accumulative electric heater, which complements the solar system in the winter and a period when the collectors affects not much solar energy. Another section is devoted calculation design of the system, which includes economic analysis aimed at determining the return on investment.
Description
Citation
LÍČENÍK, T. Solární systém pro ohřev TUV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetická a procesní zařízení
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing.Pavel Čáslava (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing.Karel Sázavský (člen) Ing.Jan Sedláček (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO